Comprando e Vendendo EUA Mercado Montadoras/Fábricas

Veja os números de venda das montadoras nos EUA em dezembro de 2006

Montadora que se saiu melhor
Kia 66% at 30,004 (12/05: 18,767)

Montadora que se saiu pior
Jaguar -34% at 1,553 (12/05: 2,445)

Marcas
Acura 6.3% at 19,056 (12/05: 18,621)
Audi 39.7% at 11,897 (12/05: 8,842)
BMW 21% at 30,945 (12/05: 24,464)
Buick -24.5% at 15,986 (12/05: 22,002)
Cadillac 2.8% at 22,715 (12/05: 22,946)
Chevrolet -12.9% at 194,369 (12/05: 231,628)
Chrysler 11% at 55,839 (12/05: 52,208)
Dodge 9% at 88,489 (12/05: 84,023)
Ford -11.2% at 190,914 (12/05: 223,324)
GMC -14.4% at 41,770 (12/05: 50,688)
Honda 2.5% at 112,722 (12/05: 114,179)
HUMMER -10.9% at 6,928 (12/05: 8,079)
Hyundai 19.56% at 43,021 (12/05: 37,365)
Infiniti 5.9% at 13,112 (12/05: 12,856)
Isuzu 9.56% at 2,566 (12/05: 2,432)
Jaguar -34% at 1,553 (12/05: 2,445)
Jeep -10% at 46,087 (12/05: 53,218)
Kia 66% at 30,004 (12/05: 18,767)
Land Rover -9.65% at 6,014 (12/05: 6,913)
Lexus 9.9% at 37,235 (12/05: 35,186)
Lincoln 5.44% at 12,806 (12/05: 12,612)
Mazda 7.94% at 19,912 (12/05: 19,156)
Mercedes -6.39% at 28,115 (12/05: 31,192)
Mercury 6.16% at 13,809 (12/05: 13,507)
MINI 5.38% at 2,472 (12/05: 2,436)
Mitsubishi 6.39% at 9,910 (12/05: 9,673)
Nissan 4.2% at 78,663 (12/05: 78,397)
Pontiac -6.2% at 32,772 (12/05: 36,288)
Porsche 3.95% at 2,947 (12/05: 2,944)
Saab 32.7% at 3,535 (12/05: 2,766)
Saturn 41.8% at 20,686 (12/05: 15,145)
Subaru 7.46% at 20,613 (12/05: 19,919)
Suzuki 14% at 7,317 (12/05: 6,662)
Toyota 18.1% at 191,087 (12/05: 168,093)
Volkswagen -20.2% at 19,942 (12/05: 25,956)
Volvo -2.5% at 8,525 (12/05: 9,080)

Empresas
BMW Group 20% at 33,417 (12/05: 28,900)
Chrysler Group 4% at 190,415 (12/05: 189,449)
Ford Motor Co -9.43% at 233,621 (12/05: 267,881)
General Motors -9.6% at 341,327 (12/05: 392,041)
Honda America 3.0% at 131,778 (12/05: 132,800)
Nissan North America 4.4% at 91,775 (12/05: 91,253)
Toyota Motor Co. 16.6% at 228,322 (12/05: 203,279)Send this to friend